Welk verhaal geloof je nog?

Gepubliceerd op 10 mei 2023 om 16:17

In een tijd waarin het grote verhaal van de overheid, het overheidsnarratief, ons wordt opgedrongen en de wetenschap wordt misbruikt om dit te ondersteunen, is het makkelijk je te verliezen in een ander groot verhaal. En hoewel er veel verhalen te vinden zijn die waarachtiger zijn dan dat van het bestuurlijk gezag, moeten we ook hier waakzaam blijven dat de verhalen niet te groot worden.

Hoe mooi en inspirerend een verhaal ook is, weet dat er altijd een kern van bestaan onder zit die eenvoudiger is en voor iedereen gelijk. Een verhaal kan en mag als inspiratiebron dienen, maar het mag nooit zo belangrijk worden dat het je van de echte kern van wijsheid, in jezelf, weg houdt.

Je hoeft je niet te voegen naar andermans verhalen, hoe mooi en hoe breed omarmd ook. Je mag je eigen verhaal ontdekken en leven.

Laat verhalen zijn als wegwijzers, die je wijzen in de richting van de wijsheid in jezelf.

Uit: Idealen in uitvoering, © Marloes Vis van Heemst 2022

#IdealenInUitvoering
#CommunicatieveZelfsturing
#Procesdenken

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.